Vallter

Vallter
Tancament temporal de la Botiga Online de Vallter 2000 degut a l’aplicació de tarifa reduïda especial en el forfet als punts de venda i taquilles de l’estació.

Reobertura prevista quan s’apliqui tarifa PVP, els mantindrem informats.


Cierre temporal de la tienda online de Vallter 2000 debido a la aplicación de tarifa reducida especial en el forfait en los puntos de venta y taquillas de la estacióni.

Reapertura prevista en cuanto se aplique tarifa PVP. Les mantendremos informados.